свободен пазар на електрическа енергия доставка на електрическа енергия фиксирани и реални цени грижа за вас сигурност и коректност

Синергон Енерджи е лицензиран търговец на електрическа енергия на Свободния пазар и Координатор на балансираща група

Разбери повече