Свободен пазар

Често задавани въпроси

Кой може да излезе на свободния пазар?

На свободния пазар могат да излязат потребители, присъединени на средно и ниско напрежение. Трябва да има собствена партида и да няма просрочени задължения.

Мога ли да остана без електрозахранване, ако не избера доставчик?

Не. Ако сте присъединен към мрежата и не сте намерили подходящия за вас доставчик,  ще бъдете снабдяван от ЕРП-то според района, в който се намирате.

Какви са предимствата, ако закупувам електроенергия на свободния пазар?

Свободният пазар, като всеки друг конкурентен пазар, дава възможност на клиентите сами да изберат доставчик на електрическа енергия. Въвеждането на конкуренция води до реални и по-ниски пазарни цени, подобряване на ефективността и обслужването. Клиентите могат да договорят цената на електрическата енергия с доставчика.

Как се определят цените на електроенергията?

На свободния пазар цените на електрическата енергия се определят на пазарен принцип според индивидуалния профил и се договарят между клиента и неговия доставчик. Цените на мрежовите услуги, такса задължения към обществото както и всички други надбавки се определят от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Колко често мога да си сменям доставчика на електроенергия?

Няма нормативни ограничения – всеки клиент сам преценява нуждатата си от смяна на доставчика.

Какво означава „балансираща група“?

Съвкупността от търговски участници (потребители, производители, търговци), които участват общо на пазара на балансираща енергия. Когато броят на участниците в балансиращата група е по-голям от един, се създават условия за групов ефект на балансиране – недостигът или излишъкът на електроенергия при отделните участници взаимно се балансират в рамките на групата и това намалява общия измерен небаланс на групата.

Какво е координатор на балансираща група?

Всяка балансираща група има координатор. Той поема отговорността за балансиране и финансовите разходи по администриране на заявките към Електроенергийния системен оператор.

Коя част от цената мога да договарям?

Единствено цената на активната електрическа енергия подлежи на договаряне. Цената за мрежовите услуги (достъп и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежи) са регулирани от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и се заплащат от всички клиенти. Цената за „задължения към обществото“ също подлежи на регулиране от КЕВР. За клиентите на регулиран пазар, тази цена е включена в цената на електрическата енергия.

Отделно ли се договаря цената на всяка тарифа?

Цената, която ви предлагаме за дневна и нощна енергия, е една и съща – т.е. тарифата за 24-часов цикъл е една.

Как да разбера колко мога да спестя на свободния пазар, ако избера Синергон Енерджи?

Специалист от нашия екип ще извърши анализ на вашето потребление и ще изготви прогноза за обема на консумирана енергия. След изготвяне на профила ще изчислим вашия финансов ефект от преминаване на свободния пазар като клиент на Синергон Енерджи.

Ако имате нужда от допълнителна информация, свържете се с нас.

Поискай оферта