Защо ние

Как да станете наш клиент?

 

Опростена процедура за клиентите на Синергон Енерджи

Процедурата за излизане на свободния пазар на електроенергия е опростена за клиентите на Синергон Енерджи.

Екипът ни изцяло поема отговорността да изготви всички необходими документи и да извърши процедурата по излизането ви на свободен пазар. Необходимо е единствено нотариално заверено пълномощно, което ще ви бъде предоставено от наш служител.

Синергон Енерджи ви осигурява представител пред съответните инстанции, бързо обслужване и съдействие. На ваше разположение винаги е личният ви търговец или друг специалист от екипа ни, който ще отговори на всички ваши въпроси и ще ви окаже съдействие.

 

Стъпки за регистриране на свободния пазар:

  1. За да станете клиент на Синергон Енерджи е необходимо да попълните и изпратите заявка за оферта.
  2. След приемане на заявката наш търговец ще се свърже с Вас в зависимост от региона, в който се намирате. Изготвяме анализ на потреблението, за да Ви покажем колко ще спестите от сметките за електроенергия. След това Ви представяме нашата оферта за цена на мВтч електрическа енергия.
  3. След одобрение на офертата се сключва договор за продажба на електрическа енергия между доставчика – Синергон Енерджи и Клиента. Екипът ни извърши безплатно процедурата по излизането Ви на свободен пазар или смяна на доставчик. За тази цел е необходимо нотариално заверено пълномощно, с което ние да ви представляваме.
  4. След регистрация на свободния пазар и получаване на договори за достъп и пренос от ЕРП, вече сте част от балансираща група на Синергон Енерджи. Ще получавате месечни фактури от нас по свободно договорени цени и въз основа на реалната енергия, която сте потребили.

    Важно е да се уточни, че независимо дали клиентът се снабдява с енергия от регулирания или свободен пазар, той продължава да заплаща регулирани цени за мрежови услуги (пренос и достъп до преносната/разпределителната мрежа), „задължения към обществото“ и акциз върху енергията.

Свържете се с нас, ако имате нужда от допълнителна информация.

Поискай оферта