Нашите партньори

Портфолиото ни от клиенти е разнообразно – снабдяваме с електрическа енергия както големи, така и по-малки стопански потребители в различни сектори на бизнеса.

Дружества от групата на Синергон холдинг
Нашите партньори