Кариери

Свободни позиции

Във връзка с разширяване на търговския ни екип, откриваме ново работно място за Търговски представител в следните градове: 

 

                                        

Търговски представител 

- Активно привличане на нови клиенти и развиване на клиентско портфолио;

- Установяване и поддържане на дългосрочни отношения с клиентите;

- Администриране на информация и документи, свързани с дейности по продажбите;

- Изготвяне на ежеседмични отчети;

- Завършено средно образование, висше - предимство;

- Умения в областта на активното търсене и привличане на клиенти;

- Опит в идентифицирането и разработването на успешни канали за продажби;

- Много добра комуникативност и позитивен подход към хората;

- Отговорност, постоянство, стремеж към резултати и желание за развитие;

- Опит на подобна позиция и сходни задължения;

- Презентационни умения и опит във воденето на преговори;

- Отлични условия на труд и възможност за професионално развитие;

- Въвеждащо и последващи професионални обучения;

- Конкурентно възнаграждение, пряко обвързано с постигнатите резултати;

- Служебен телефон;

За да кандидатствате, изпратете актуална автобиография. Моля, упоменете града, за който кандидатствате. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Изпрати CV