Защо ние

Защо Синергон Енерджи?

 

Коректност

Предлагаме дългосрочен договор с фиксирана цена на своите клиенти. Няма защо повече да се притеснявате и да очаквате неприятни изненади, когато получавате сметката си за ток. Цената на доставяната от нас електроенергия е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на договора.

Според индивидуалните ви нужди предлагаме различни начини на плащане, които не са обвързани с банкови гаранции или обезпечения. Синергон Енерджи гледа на клиентите си като на дългосрочни партньори и разчита на взаимна коректност.

 

Обслужване

Всеки член от нашия екип може да ви консултира по въпроси, свързани с енергетиката или да Ви насочи към специалист от екипа на Синергон Енерджи. По този начин може да разчитате на компетентни съвети и на това, че в наше лице имате представител пред всички инстанции. Екипът ни изцяло поема отговорността да изготви всички необходими документи и да извърши процедурата по излизането ви на свободния пазар на електроенергия. Ние извършваме всички технически дейности по прехвърляне на партиди, промяна на предоставената мощност и други, осигуряваме ви бързо обслужване и постоянно съдейстие. За тази цел се изготвят нотариално заверено пълномощно, което служи пред съответните инстанции и е със срок за периода на договора. Така винаги можем да Ви бъдем полезни.

Ако имате въпроси, проблем, нужда от помощ или съвет, на разположение е вашият личен търговец или друг специалист от Синергон Енерджи.

 

Грижа за вас

Синергон Енерджи е единствената компания, която предлага застраховка на клиентите си срещу всички щети, причинени от електроразпредителната мрежа. При необходимост клиентите ни могат да получат застраховка в размер на 5000 лв. за наша сметка. Тя покрива токов удар, късо съединение, пожар и др. При застрахователно събитие нанесените щети, в рамките на тази сума, не се покриват от клиента. В зависимост от стойността на оборудването Ви и по Ваше желание, екипът ни ще се погрижи да бъдете застраховани и за по-висока сума.

Не можем да повлияем на качеството на електропреносната мрежа, но правим всичко възможно да предпазим своите клиенти.

 

Стабилност

Избирайки нас, вие избирате стабилен партньор, на когото може да разчитате. Ние сме част от структурата на „Синергон Холдинг“ АД – дружество с над 20-годишен опит на пазара на енергийни продукти, което с времето се е доказало, че е синоним на коректност, стабилност и професионализъм. Можем да ви осигурим не само качествено обслужване и оптимизация на разходите, но и дългосрочна сигурност на доставките. 

Поискай оферта